احمد خانعلی زاده

تأملات من درباره کتاب‌ها، جامعه و چیزهای دیگر

درباره

سلام! من احمد هستم.

در حال حاضر دانشجوی مهندسی کامپیوتر هستم.

آدرس ایمیل من a.khanalizadeh [at] hotmail.com است و هر فیدبکی خوش‌حالم می‌کنه.

گودریدز